Alle TopmediumsEmail ConsultZo werkt hetKoop creditsOrakelsOver onsContactAffiliate

Algemene voorwaarden

Topmediums is onderdeel van IM-Advies, kvk: 12068248

 

1. Totstandbrenging Overeenkomst

Er wordt een overeenkomst aangegaan indien de consument een account aanmaakt op de website Topmediums.nl
 

2. Dienstverlening

- De dienstverlening van Topmediums bestaat uit het aanreiken van de mogelijkheid om contact te leggen met een consulent via chat. Hierbij is het doel om inzicht, begeleiding  en advies te krijgen op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling middels intuïtieve, coaching gerelateerde en paranormale begaafdheid.
- De diensten vallen onder de noemer “Recreatie” en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 

3. Verplichtingen consument

Het is de consument niet toegestaan om:
- in strijd met de wet te handelen en/of anderen hiertoe te motiveren.
- op een onfatsoenlijke of intimiderende wijze te communiceren.
- persoonlijke en/of andermans inloggegevens aan derden te verstrekken.
 

4. Consensus

Consument stemt ermee in, dat IM-Advies door de consument aangeleverde gegevens kan controleren indien er mogelijkerwijs overtredingen van de algemene voorwaarden plaats vinden.
 

5.Bescherming persoonsgegevens

Op het gebruik van de website is de Privacy Verklaring van Topmediums van toepassing.
In deze Privacy verklaring staan de wettelijke regels voor privacy bescherming waar Topmediums zich aan conformeert.
 

6. Betaling

- Betaling voor de dienstverlening wordt door middel van aangeschafte credits voldaan.
- Credits zijn verkrijgbaar op de website van Topmediums
- De creditbetaling vindt plaats via internetbankieren
- Credits zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar.
- Credits zijn na aankoopdatum onbeperkt geldig en voor de duur dat de chatdienst van Topmediums bestaat.
 

7. Gebruik dienstverlening

- De verantwoordelijkheid voor geheimhouding van persoonlijke inloggegevens voor het consumenten-account ligt geheel bij de consument.
- De consument is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik van inloggegevens door derden en voor alle (verbale) acties die via het account van de consument plaats vinden.
- IM-Advies is nooit aansprakelijk voor eventuele schade aan de consument, ontstaan door ongeoorloofd account-gebruik door derden.
- De consument vrijwaart IM-Advies geheel, definitief en onbeperkt van aanspraken die derden naar voren kunnen brengen als gevolg van schade die voortkomt uit ongeoorloofd verschafte toegang tot het account van de consument.
 

8. Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen

- IM-Advies doet al het mogelijke om de aangeboden diensten aan de consument zonder storingen te laten plaats vinden.
- IM-Advies kan niet garant staan voor een doorlopende beschikbaarheid van haar diensten.
- IM-Advies behoudt zich het recht voor om op elk gewenst en noodzakelijk moment onderhoud uit te (laten) voeren aan het netwerk, de website e.d.
- IM-Advies doet er alles aan om eventuele overlast te beperken maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitval of onbeschikbaarheid en eventuele hieruit voortvloeiende schade bij consument en/of derden.
 

9. Slotbepaling

- IM-Advies behoudt zich het recht voor om unilateraal wijzigingen in deze algemene voorwaarden te implementeren maar zal deze op tijd aan de consument ter kennis brengen.
 
 
 
 
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten