Alle TopmediumsEmail ConsultZo werkt hetKoop creditsOrakelsOver onsContactAffiliate

Disclaimer

Topmediums is onderdeel van IM-Advies, kvk: 12068248
 

Algemeen

Het doel van de chat op deze website is ondersteuning bij levensvragen. De dienstverlening heeft een paranormale en spirituele invalshoek. Degene die contact opneemt met deze chatdienst blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor alle denken en handelen. Op het moment dat er contact wordt opgenomen met Topmediums (onderdeel van IM Advies) gaat men akkoord met deze voorwaarden. Beneden 18 jaar is het niet toegestaan om gebruik te maken van deze dienst. 
 

Beperking van Aansprakelijkheid

IM Advies kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vermeende gevolgen van de dienstverlening alsmede toegang en gebruik van de website. De chat dienst en het emailadres (mediumlijn@gmail.com) zijn niet bedoeld voor mensen die in juridische zin handelingsonbekwaam zijn.
 

COPYRIGHT © Topmediums 2020

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, mechanisch, elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topmediums. Voor informatie, adres: IM-Advies, Palmstraat 31, 6101 KM Echt, mediumlijn@gmail.com
 

Wettelijke Vrijwaring

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de gebruiker, die de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor het gebruik ervan. Hoewel IM-Advies alle voorzorgen heeft genomen om te verhinderen dat de inhoud van deze site niet actueel en niet accuraat is, kunnen fouten optreden. De informatie op deze website is algemeen van aard en moet niet worden beschouwd als raadpleging of professioneel advies. In alle gevallen moet u contact opnemen met professionele adviseurs in uw specifieke feitelijke situatie voor advies over specifieke onderwerpen alvorens persoonlijke besluiten te nemen. IM-Advies en Topmediums aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze site. De informatie op deze website wordt geleverd op een "zoals-het-is"-basis, zonder garanties van volledigheid en nauwkeurigheid.
 
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten